Rozmiar: 15909 bajtów

- 022 -

1343, 2 II, Racibórz (Castrum Ratziboriensis)

in Purificatione gloriose Virginis Mariae

Mikołaj, książę opawski i raciborski (Nycolaus Oppaviensis et Ratiboriensis terrarum dux), sprzedaje swoją wieś Bieńkowice k. Raciborza (Benkowicz) zakonowi dominikanek z klasztoru św. Ducha w Raciborzu (Rathibor) za 220 grzywien. Książę zwalnia tę wieś od jurysdykcji sędziego książęcego oraz z różnych danin na swoją rzecz.

Świadkowie: Heynco de Lubschicz, Cunadus Stoschowicz, Wolfram ze Świebodowa k. Milicza (Frankenberg), Henryk Hoberk (Henricus), Piotr Roschwicz (Petrus), sędzia grodzki raciborski (Rathiboriensis), Wernher de Berudwerd, Leszcza, włodarz grodu raciborskiego (Rathiboriensis), Henryk, proboszcz z Warzowic k. Raciborza (Henricus de Warswicz).


Druk: CDS, II, s. 147, nr 39.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów