Rozmiar: 15909 bajtów

- 025 -

1343, 5 II

die Agathae Virginis

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavia) stwierdzają, że Arnold z Legnicy (Arnoldus de Legnitz) ofiarował na ufundowanie ołtarza w kościele Św. Krzysztofa (we Wrocławiu) 30 grzywien w swoim imieniu oraz 40 grzywien w imieniu cechu kuśnierzy. Prawo prezentacji związane z tym ołtarzem należeć ma do cechu kuśnierzy we Wrocławiu.

Kopia: łac., AP Wrocław, Kolekcja Klosego nr 77, s. 370.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów