Rozmiar: 15909 bajtów

- 028 -

1343, 22 III, Wrocław

Apeczko, oficjał biskupa wrocławskiego, potwierdza układ zawarty między książętami legnickimi Wacławem I i Ludwikiem I a klasztorem św. Klary we Wrocławiu w sprawie wsi Ulesie k. Legnicy.

Regest: Z. f. G. Schl. VI, s. 5, nr 26.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów