Rozmiar: 15909 bajtów

- 034 -

1343, 31 III Paryż (Parisius)

fer. II proxima post dominicam qua Iudica decantatur

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes ... Boemie rex ac Lucemburgensis comes), dodaje zniszczonemu pożarem Wrocławiowi (Wratislavia) do otrzymanych od jego syna Karola, margrabiego morawskiego (Karolus marchio Morauie), dalsze 2 lata wolnizny. Podnosi też zapomogę przyznan± miastu na czas wolnizny z 60 grzywien na 100 grzywien. Król zaleca również odtworzenie zniszczonych przez ogień dokumentów mi miejskich.

Druk; Bresl. Urkb. s. l54-155, nr 172.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów