Rozmiar: 15909 bajtów

- 035 -

l343, 3 IV, Wrocław (Wratislavia)

V fer ante diem Palmarum

Apeczco, scholastyk i oficjał wrocławski (Wratislaviensis), stwierdza, że Petirmannus z Wierzbna k. Świdnicy (Wirbna) jest zobowiązany oddać Wilhelmowi (Wilhelmus), premonstratensowi, proboszczowi kościoła w Sobociskach k. Oławy (Czobticz), z dwu łanów ziemi posiadanej we wsi Jankowice k. Oławy (Jencowicz) z każdego łana corocznie 1 miarę żyta i 1 miarę owsa.

Świadkowie: Daniel (Danielus), kanonik i zakonnik klasztoru premonstrantów św. Wincentego, Stefan, proboszcz z Żórawiny k. Wrocławia (Stephanus de Setavin), Szymon (Symon), kleryk, Henryk (Henricus), notariusz biskupi.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 253.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów