Rozmiar: 15909 bajtów

- 037 -

1343, l4 IV, Lubiąż (Lubens)

in die Thyburcii et Valeriana martyrum beatorum

Jan, opat klasztoru cysterskiego w Lubiążu (Johannes abbas in Lubens) w diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis), stwierdza, że brat zakonny Jan Sartorius, kustosz klasztoru w Lubiążu (Johannes in Lubens), sprzedał jatkę mięsną należącą do kustodii, która znajduje się w Wołowie (Wolow), za 70 grzywien. Pieniądze te otrzymał klasztor za dawne należności i długi. W zamian za to wyznaczono na uposażenie kustodii 2 grzywny we wsi Kazimierz k. Głubczyc (Kazmir), 2 grzywny we wsi Pomzyn, 7 wiardunków we wsi Sybothissdorph, 5 wiardunków we wsi Helmerici villa.

Świadkowie: Jan (Johannes), dawny opat, Konrad (Conradus), przeor, Godefridus, zastępca przeora, Thylonus, piwniczny, Henryk Sancz (Henricus), Gizylherus, komorzy, Bertoldus, opiekun bursy, Mikołaj z Jawora (Nycolaus de Javor), Mikołaj zajmujący się żywieniem mnichów, Piotr Czulcz (Petrus).
Pieczęć klasztoru lubiąskiego.


Oryg.; łac., AP Wrocław, Rep. 91, nr 290.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów