Rozmiar: 15909 bajtów

- 039 -

1343, 14 IV, Lubiąż (Lubens)

in die Thyburcii et Valeriani martyrum beatorum

Jan, opat klasztoru cysterskiego w Lubiążu (Johannes abbas in Lubens), stwierdza, że Bolesław III, książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Bolezlaus dux Sleziae et dominus in Brega et in Legnicz), ofiarował temuż klasztorowi 5 3/4 grzywny na pokrycie wydatków związanych z wydatkami na wyżywienie mnichów, Sumę tę będzie otrzymywał klasztor corocznie z dochodów menniczych z Olesna (Olesno) oraz z posiadłości położonych w okolicy Niemczy (Nympcz).

Świadkowie: Jan (Johannes), dawny opat, Konrad (Conradus), przeor, Godefriedus, zastępca przeora, Tylo, piwniczny, Henryk Bancz (Henricus), Mikołaj z Jawora (Nicolaus de Jawor), Giselherus, komornik, Bertoldus, opiekun bursy, Piotr de Czulcz (Petrus) i Gerusch, konwers.
Dwie pieczęcie: klasztoru i opata.


oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 91, nr 292.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów