Rozmiar: 15909 bajtów

- 043 -

1343, 20 IV, Strzegom (Stregonia)

in octava Paschae

Stefan, biskup lubuski (Stephanus ... episcopus Lubucensis), w zastępstwie Przecława, biskupa wrocławskiego (Preczlaus ... episcopus Wratislaviensis), stwierdza, że z okazji poświęcenia przez niego kościoła klasztornego sióstr benedyktynek w Strzegomiu (Stregonia) pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny ustanawia 40 dniowy odpust dla wszystkich, którzy w tym kościele będą się modlić w dzień Bożego Narodzenia, w Nowy Rok, w Święto Trzech Króli, Wielkanoc, w Wniebowstąpienie, Zielone Święta i w dniu Trójcy Świętej oraz w dzień Bożego Ciała, jak również w święta maryjne i apostolskie oraz w oktawy tych świąt.

Regest: AP Wrocław, Rep. 123, nr 30.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów