Rozmiar: 15909 bajtów

- 044 -

1343, 21 IV, Brzeg (Brega)

fer. II proxima ante diem s.s. Georgii et Adalbertii Martyrum

Bolesław III, książę Śląska i pan Legnicy (Boleslaus, Slezie dux et dominus Legniczensis), stwierdza, że radni, ławnicy i starsi miasta Oławy (Olavienses) sprzedali Piotrowi zwanemu Giskusch (Petrus), prezbiterowi wrocławskiemu (Wratislaviensis), za 72 grzywny 8 grzywien czynszu z dochodów pochodzących z tego miasta.

Świadkowie: Schenko, komendator z Łosiowa k. Brzegu (Lossov), Teodoryk, komendator z Olsna (Theodiricus), Henryk, sędzia dworu brzeskiego (Henricus Bregensis), Hanka Engilg, Budsco de Thomerovici, Andirko de Predesant, Mikołaj zwany Schiltberg (Nicolaus), protanotariusz książęcy, który dokument ten sporządził.


Oryg.; łac., AA Wrocław, Dok. Kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu, nr 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów