Rozmiar: 15909 bajtów

- 047 -

1343, 16 V, Bogindorf (Łuków))

XVII Kal. Junii

Mikołaj, sołtys z Bogindorf k. Świdnicy (Nicolaus scultetus de Bogindorf prope Swidnicz), stwierdza, że nie rości sobie żadnych praw do czynszu ani do 5 zagród w Bogindorf należących do szpitala w Świdnicy (Swidnicz), który to czynsz i zagrody eksploatują w imieniu wymienionego szpitala krzyżowcy z gwiazdą (we Wrocławiu).

Świadkowie: Leon (Leo), proboszcz w Bogindorf, Henryk (Henricus) Gerstmann, Ticzco Gerstmann - rycerze w Bogindorf.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 137.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów