Rozmiar: 15909 bajtów

- 048 -

1343, 16 V, Praga

fer. VI post dominicam Cantate proxime

Karol, margrabia morawski (Carolus ... marchio Morauie), nadaje miastu Głogów (Glogovia Maior) za wierność jego ojcu i jemu sołectwo we wsi Kwielice k. Głogowa (Quilitz) ze wszystkimi prawami i należnościami.

Druk; F. Minsberg, Geschichte der Stadt und Festung Gross-Glogau, Głogów 1853, I, s. 373-374; CDS 28, s. 24, nr 76.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów