Rozmiar: 15909 bajtów

- 055 -

1343, 22 VI, Szarocin k. Kamiennej Góry (Pfaffendorf)

proxima dominica ante diem beati Johannis Baptistae

Bolko II, książę Śląska i pan Świdnicy (Bolko dux Slezie dominus de Furstenberg et in Swidnitz); stwierdza, że Jan (Johannes) zwany Melot sprzedał Albertowi (Albertus), kapelanowi książęcemu, jego bratu Janowi (Johannes) i ich matce 9 grzywien rocznego czynszu ciążącego na 6 łanach we wsi Pszenno k. Świdnicy (Wiesenrode).

Świadkowie: Sandco de Grunow, marszałek książęcy, Rudgerus z Kopaliny[?] k. Opola (Wiltperg), Cyras de Grunow, Hanco de Logou, Jan de Logou (Johannes), Henryk zwany Seckel (Henricus) i Kunczlinus, protonotariusz książęcy.


Kopia: łac., BU Wrocław, syg. R 2723, s. 38.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów