Rozmiar: 15909 bajtów

- 058 -

1343, 11 VII, Awinion (Avinion)

V Id. Julii anno secundo

Papież Klemens VI (Clemens) zawiadamia biskupa ołomunieckiego (Olomucensis), że oddaje Janowi, królowi czeskiemu (Johannes rex Boemie), na okres dwu lat wszystkie należące do stolicy apostolskiej dochody z terenu miasta i diecezji praskiej (Pragensis), ołomunieckiej (Olomucensis) i wrocławskiej (Wratislaviensis) oraz z terenu hrabstwa luksemburskiego (Lucemburgensis).

Druk: CDM VII, s. 356-360, nr 489.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów