Rozmiar: 15909 bajtów

- 059 -

1343, 11 VII, Awinion (Avinion)

V. Id. Julii Anno Secundo

Papież Klemens VI (Clemens) poleca biskupowi wrocławskiemu (Wratislaviensis) [Przecławowi] płacić przez okres dwóch lat dziesięcinę z dóbr kościelnych królowi czeskiemu, Janowi Luksemburskiemu (Iohannes rex Boemie), w dwóch terminach rocznie: na Boże Narodzenie i na św. Jana Chrzciciela (24 czerwca).

Ekscerpt: Vetera MPL I, s. 461, nr 592.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów