Rozmiar: 15909 bajtów

- 060 -

1343, 15 VII, Awinion (Avinion)

Id. Julii. Pontificatus nostri anno Primo

Papież Klemens VI (Clemens) nadaje kanonikowi wrocławskiemu (Wratislaviensis) Janowi, synowi Jana z Lubeka k. Gliwic (Johannes ... de Lubek), kanonikat w diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis).

Ekscerpt: Vetera MPL I, s. 458, nr 588.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów