Rozmiar: 15909 bajtów

- 062 -

1343, 23 VII, Wrocław (Wratislavia)

X Kal. Augusti

W obecności Henryka de Baruch (Henricus), prepozyta, i Apeczki, scholastyka i oficjała wrocławskiego (Apeczco Wratislaviensis), administratorów biskupstwa, delegowanych przez Przecława, biskupa wrocławskiego (Preczlaus episcolaus Wratislaviensis), Jan, proboszcz kościoła w Wierzbnie (Wirbin) k. Świdnicy, przekazał w ręce wyżej wymienionych swój kościół.

Świadkowie: Seghardus, opat, Ticzco, przeor klasztoru cysterskiego w Kamieńcu (Kamencz), magister Franczo ze Złotoryi (Goltberg), Andrzej de Raslavici (Andreas), doradcy konsystorza wrocławskiego (Wratislaviensis), Teodoryk de Walesheym (Theodricus), kantor kościoła lubuskiego (Lubucensis), Henryk (Henricus), notariusz biskupi.
Dwie pieczęcie: oficjała i prepozyta wrocławskiego.


Oryg : łac., AP Wrocław, Rep. 83, nr 80.
Druk: CDS X, s. 146, nr 185.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów