Rozmiar: 15909 bajtów

- 065 -

1343, 28 VII, Praga (Praga)

fer. II post festum beati Jacobi apostoli

Karol, margrabia morawski (Carolus ... marchio Morauie), potwierdza Janowi z Opawy (Johannes de Oppavia), Janowi Salomonis (Johannes) oraz Franczkowi Hartlieb (Franczco) - mieszczanom wrocławskim (Wratislavienses), ich prawa, w zwi±zku z posiadaniem przez nich zastawów w miastach Legnica, Chojnów i Oława (Legnicz, Haynow, Olavia).

Oryg.: łac., A. w Legnicy, Dok. m. Legnicy, nr 59.
Druk: Urkb. d. Stadt Liegnitz, s. 96, nr 133.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów