Rozmiar: 15909 bajtów

- 066 -

1343, 30 VII, Praga {Praga)

III Kal. Augusti

Karol, margrabia morawski (Carolus ... marchio Moravie), obiecuje, że ponieważ Bolesław III, książę Śląska i pan Brzegu (Boleslaus, dux Slezie dominus Bregensis), otrzymał swoje posiadłości, miasta i zamki w dziedziczne lenno od jego ojca Jana Luksemburskiego, króla Czech (Johannes Bohemie rex), wobec tego on sam będzie uznawał również prawo do tych posiadłości synów Bolesława III, Wacława I i Ludwika I, książąt śląskich i panów legnickich (Wenceslaus et Ludovicus duces Slezie domini Legnicenses).

Druk: Lehns u. Besitzurk. I, s. 320, nr 20.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów