Rozmiar: 15909 bajtów

- 071 -

1343, 12 VIII, Durby

die XII Augusti

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes Rex Bohemie comesque Luczenburgensis), poleca wójtowi, radnym i starszym miasta Kłodzka (Glacz) zwalczać na swoim terenie złoczyńców i siewców niepokoju.

Druk: Volkmer - Hohaus, Geschichtsquell. I, s. 77-78.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów