Rozmiar: 15909 bajtów

- 072 -

1343, 14 VIII, Piława Górna k. Dzierżoniowa
(Pilavia Superior districtus Reichinbachensis)

in vigilia Assumptionis sancte Marie

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus ... dux Slesie et dominus in Monsterberg), sprzedał Bolkowi II, księciu świdnickiemu (Bolko dux Swidnicensis), miasto Sobótkę (Czobten) wraz ze wszystkimi przynależnościami, a między innymi miejsce na szczycie góry, gdzie dawniej był zamek, dalej prawa do prepozytury w Górce k. Sobótki (Gorca), należącej do klasztoru kanoników regularnych na Piasku we Wrocławiu, oraz prawa feudalne do folwarku Kamionka k. Kątów Wrocławskich (Kemerdorff) za 1000 grzywien groszy praskich.

Świadkowie: Maciej komes de Trencz (Mathias), Reynhard de Bisschoffeheym, Ulricus de Lebinrod, Jan Budow (Johannes), Peczco de Swabsdorff, Mikołaj de Bernwald (Nicolaus), Jan (Johannes) de Altamuta, znany jako Jan ze Środy Śląskiej, kanonik kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu, protonotariusz dworu księcia ziębickiego ze strony wystawcy, oraz Jan de Hakenborn (Johannes), Jan z Niemczy (Johannes de Nemptsch), Witko Czech (Vytco Bohemus), Peczko Eycke, Gunczlinus de Hayn, Hentschelinus de Bisschoffsheim, ze strony księcia Bolka.


Druk: Lehns u. Besitzurk. I, s. 489-490, nr 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów