Rozmiar: 15909 bajtów

- 076 -

1343, 3 IX, Awinion (Avinion)

III Non. Septembris pontificatus domini Clementis papae VI anno secucndo

Guncelinus, biskup Albanum (Albanensis), do biskupa wrocławskiego (Wratislaviensis) na podstawie wręczonej wystawcy petycji przez Tylona z Legnicy (Legnicz), mieszczanina wrocławskiego (Wratislaviensis), od duchowieństwa diecezji wrocławskiej - upoważnia biskupa wrocławskiego w imieniu papieża do rozgrzeszenia duchownych od kar, które spadły na nich z powodu odprawiania pod przymusem nabożeństw w czasie sporu biskupa Nankera (Nankerus episcopus Wratislaviensis) z Janem, królem Czech (Johannes rex Boemie).

Pieczęć kamery papieskiej.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. R 37.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów