Rozmiar: 15909 bajtów

- 080 -

1343, 11 IX, Lubań

Henryk, książę Śląska, pan Książa i Jawora, sprzedał swemu dworzaninowi Piotrowi z Borau las zwany Syfridishau (Borau - Syfridishau - Kopaniec k. Jeleniej Góry) o powierzchni 54 łany za 155 grzywien. Las przeznaczony jest do wykarczowania. Rozciąga się on od wsi Kromonów k. Jeleniej Góry wzdłuż rzeki, która przepływa przez Kopaniec (Syfridishau), przytyka do lasów Luppolda z Uechtritz i Titzmana Buchis, dalej granica dochodzi do miejsca Wenigen Czakun. Następnie biegnie wzdłuż tej samej rzeki, aż do lasu należącego do Apetza von Zedlitz. Las nazywa się Kratzberg, aż do rzeki zwanej Rosensyfe.

Regest: Darstellungen u. Quellen zur schlesichen Geschichte VI, s. 20.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów