Rozmiar: 15909 bajtów

- 081 -

1343, 15 IX, Wrocław (Wratislavia)

XVII Kal. Octobris indictione XI

Andrzej de Raslawicz (Andreas), doradca konsystorza wrocławskiego (Wratislaviensis), działając w zastępstwie pana Apeczki, scholastyka i oficjała wrocławskiego (Apeczco Wratislaviensis), sporządził w formie instrumentu notarialnego Henrykowi de Bancz (Henricus), kanonikowi wrocławskiemu i głogowskiemu (Wratislaviensis et Glogoviensis), transumpt dokumentu Nankera, biskupa wrocławskiego (Nankerus episcopus Wratislaviensis), dla miasta i kapituły w Głogowie (Glogovia) z 3 VII 1333 r. (por. R. z. schl. Gesch., nr 5238).

Świadkowie: Henryk z Głogowa (Henricus de Glogovia), Sidilmanus de Puscow, Jan Complot (Johannes), wikariusz kościoła wrocławskiego (Wratislaviensis), magister Henryk de Bork (Henricus), Jan ze Świdnicy (Johannes de Swidnicz), doradca konsystorza wrocławskiego (Wratislaviensis), Wawrzyniec Wolkun (Laurentius), Stefan z Wołczyna k. Kluczborka (Stephanus de Cuncynstat) - notariusze publiczni.
Pieczęć oficjała wrocławskiego.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 76, nr 64.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów