Rozmiar: 15909 bajtów

- 082 -

1343, 18 IX, Wrocław (Wratislavia)

XIV Kal. Octobris

Henryk (Henricus) de Baruth, prepozyt, oraz Apeczko, scholastyk wrocławski i oficjał (Wratislaviensis), administratorzy wyznaczeni przez biskupa wrocławskiego Przecława (Preczlaus Wratislaviensis episcopus), stwierdzają, że Witalis, proboszcz kościoła w Strzelinie (Strelin), przedstawił 3 dokumenty: 1. Bolko II, książę Śląska i pan Świdnicy, dla rycerza Alberta Czamborii z 1343 - 21 VII (por. nr 61); 2. Mikołaj Czamborii dla Witulisa, plebana kościoła w Strzelinie, z 1341 - 21 X (por. R. z. schl. Gesch. nr 6697.); 3. Niczco Czamborii dla Witalisa, proboszcza kościoła w Strzelinie, z 1341 - 21 X (R. z. schl. Gesch. nr 6698). Wymienione dokumenty zostały zatwierdzone.

Świadkowie: Seyghard, opat klasztoru w Kamieńcu (Camencz), Konrad de Olsna (Conradus) i Ludwik - wikariusze i altarzyści z Wrocławia (Wratislaviensis), Peczco Longus, Martinus Cunczindorf, Szymko z Bierutowa (Simco de Beroldi civitas), Henryk (Henricus), notariusz. biskupi.


Regest: AP Wrocław, Rep. 121, nr 26.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów