Rozmiar: 15909 bajtów

- 084 -

1343, 26 IX, Awinion (Avinion)

die XXVI mensis Septembris pontificatus dom(ini) Clementis pape VI anno secundo, indiccione XI

Mikołaj z Rędzina k. Wrocławia, kleryk wrocławski (Nicolaus de Ransyn ... Wratislaviensis), notariusz publiczny, potwierdza, że w domu magistra Jana Ely z Anglii (Johannes Ely de Anglia) w obecności Guilhelma de Norwico (Guilhelmus), audytora papieskiego, i Tylona z Legnicy (Tylo de Legnicz), syndyka i pełnomocnika miasta Wrocławia, został odczytany dokument: 1343, 17 VIII - Villa Nova. Papież Klemens VI dla Ernesta, biskupa Pragi.

Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. R 88.
Druk: Urk. z. G. d.Bisth. Breslau, s. 292-295, nr 271.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów