Rozmiar: 15909 bajtów

- 085 -

l343, 28 IX

in vigilia sancti Michaeli Archangeli

Radni miasta Wrocławia zobowiązują się do płacenia klasztorowi św. Katarzyny we Wrocławiu 4 grzywien rocznego czynszu z dochodów miejskich i przekazanego przez Piotra z Brzegu (Petrus de Brega).

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 23, s. 32-33.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów