Rozmiar: 15909 bajtów

- 086 -

1343, 28 IX

in vigilia beati Michaelis Archangeli

Radni miasta Wrocławia (Wratislavia) przekazują klasztorowi św. Katarzyny we Wrocławiu 5 grzywien rocznego czynszu z zastrzeżeniem prawa jego wykupu w każdej chwili za 45 grzywien groszy praskich.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, Antiquarius, s. 8-9.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów