Rozmiar: 15909 bajtów

- 090 -

1343, 10 X, Awinion (Avinion)

VI. Id. Octobris. Anno Secundo

Papież Klemens VI (Clemens), przychylając się do prośby biskupa wrocławskiego (Wratislaviensis) [Przecława], godzi się na powołanie w diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis) kolektora świętopietrza.

Ekscerpt: Vetera MPL I, s. 467, nr 601.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów