Rozmiar: 15909 bajtów

- 093 -

1343, 14 X, Ziębice (Monstirberg)

fer. proxima ante diem sancti Galii confessoris

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus dux Slesie et dominus in Monstirberg), zobowiązuje się zmusić do złożenia hołdu Janowi (Johannes), królowi czeskiemu, i jego synowi Karolowi (Carolus), margrabiemu morawskiemu (Moravia), tych swoich opornych poddanych, którzy dotąd tego nie uczynili.

Świadkowie: Henryk de Hugewicz (Heynricus), Ulryk de Lebenrode (Ulricus), Jan de Budow (Johannes), Teodoryk de Syczyn (Teodoricus), Mikołaj z Niedźwiednika k. Ząbkowic (Nicolaus de Berinwalde), Peczko Adelungisbach - rycerze, oraz Jan (Johannes) de Altamuta, znany jako Jan ze Środy Śląskiej, kanonik kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislaviensis), protonotariusz dworski.


Druk: Lehns u. Besitzurk. II, s. 139, nr 12.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów