Rozmiar: 15909 bajtów

- 094 -

1343, 14 X, Ziębice (Monstirberg)

in die beati Kalixti pape

Herman (Hermannus), wójt, Mikołaj Greczer (Nicolaus), burmistrz, Libingus z Kłodzka (Glacz), Jakub Polonus (Jacobus), Jan Arnoldi (Johannes Arnoldi), Sydilinus Crapicz - rajcy ziębiccy (Munsterberg), oraz mieszkańcy Ziębic (Monstirberg), a także Ulricus Lebinrode, Francelinus de Bobilwicz, Peczco z Grabiszyc (Średnie, Dolne, Górne) k. Lubania (Gerlascheym), Bernard (Bernhardus) i Konrad z Grabiszyc k. Lubania (Conradus de Gerlascheym), Ranvoldus, Heydinricus i Piotr (Petrus), synowie Stosza ze Stoszowic k. Wrocławia (Stoshonis de Stosshowicz) wasale ziębiccy (Munstirbergenses), przysięgają wierność Janowi, królowi czeskiemu (Johannes rex Boemie), hrabiemu luksemburskiemu (Lucemburgensis), oraz jego synowi Karolowi, margrabiemu morawskiemu (Karolus ... marchio Moravie). Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus dux Slesiae et dominus in Munsterberg), akceptuje tę sprzedaż.

Druk: Lehns u. Besitzurk. II, s. 138, nr 11.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów