Rozmiar: 15909 bajtów

- 096 -

1343, 14 X, Ziębice (Munsterberg)

fer. III proxima ante diem sancti Galli

Jan (Johannes), opat, Jan (Johannes), przeor, Jan Goskonis (Johannes), zastępca przeora, Mikołaj Cuius (Nicolaus), piwniczny, i cały konwent klasztoru henrykowskiego (Heynrichow), idąc w ślady księcia ziębickiego Mikołaja (Nicolaus Münsterbergensis), składają przysięgę wierności Janowi, królowi czeskiemu (Johannes rex Boemie), i jego synowi, Karolowi (Karolus), oraz ich następcom.

Druk: Lehns u. Besitzurk. II, s. 135, nr 9.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów