Rozmiar: 15909 bajtów

- 101 -

1343, 18 X, Wrocław

Karol, margrabia morawski, zatwierdza klasztorowi w Henrykowie wszystkie przywileje otrzymane wcześniej od książąt ziębickich.

Regest: RBM IV, s. 539, nr 1333.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów