Rozmiar: 15909 bajtów

- 102 -

1343, 18 X, Wrocław (Wrat[islavia])

in die sancti Luce confessoris

Karol, margrabia morawski (Karolus marchio Morauiae), stwierdza, że Jan (Johannes), opat, Jan (Johannes), przeor, Jan (Johannes), zastępca przeora, oraz Mikołaj (Nicolaus), piwniczny klasztoru henrykowskiego (Heynrichow), przyrzekli za zgodą Mikołaja, księcia ziębickiego (Nicolaus Munsterbergensis), nie uznawać innego pana zwierzchniego niż Karola (Karolus), który równocześnie zatwierdza klasztorowi wszystkie posiadane dotąd przywileje.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 84, nr 101.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów