Rozmiar: 15909 bajtów

- 105 -

1343, 20 X, Kamienna Góra (Landishut)

an der heyligen eylif tusunt meyde abunde

Pirsech von Gutensteyne i Jereke von Ysenberge stwierdzają, że w obecności księcia Bolka II świdnickiego (Polken von der Swidnicz) sprzedali Junge z Czernicy k. Jawora (Cirnen) posiadłość Shoenberg ze wszystkimi prawami i użytkami.

Druk: Vom Mittelalter zur Reformation, wyd. K. Burdach, Berlin 1935, IX, s. 25, nr 21.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów