Rozmiar: 15909 bajtów

- 107 -

1343, 21 X, Wrocław (Wratislauia)

die undecim milium virginum beatarum

Karol, margrabia morawski (Karolus marchio Morauiae), stwierdza, że bracia Hanco i Piotr (Petrus) zwani Wusthube, sprzedali Mikołajowi (Nicolaus), opatowi klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislauia), młyn o 4 kołach położony nad rzeką Pilaw w pobliżu wsi i folwarku Wojtkowice k. Wrocławia (Gansk), Krobielowice k. Wrocławia (Crebilwycz) i Sośnicy k. Wrocławia (Schostnicz) wraz z przynależnaściami za 100 grzywien. Karol (Karolus) poleca staroście wrocławskiemu (Wratislauiensis) i innym urzędnikom w księstwie wrocławskim (Wratislauiensis) dopilnować wprowadzenia w życie tego kontraktu.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 257.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów