Rozmiar: 15909 bajtów

- 110 -

1343, 21 X, Strzelin (Strelin)

in die Undecim milium Virginum

Mikołaj Czambor (Nicolaus Czamborius), syn Jana Czambora (Johannes Czamborius), stwierdza, że sprzedał Witalowi (Vitalus), proboszczowi w Strzelinie (Strelin), swój las zwany Buchwalt ze wszystkimi prawami i pełnymi wolnościami za 10 grzywien.

Regest: AP Wrocław, Rep. 121, nr 26.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów