Rozmiar: 15909 bajtów

- 117 -

1343, 31 X, Luksemburg (Lucemburg)

in vigilia omnium sanctorum

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes rex Boemie et comes Lucemburgensis), na pro¶bę rajców wrocławskich (Wratislauienses) reprezentowanych przez Tylona z Legnicy (Tylo de Legnicz) transumuje i zatwierdza dokument księcia Henryka III (Henricus) z 3 X 1263 r. (por. R. z. schl. Gesch. nr 1172).

Kopia: łac., AP Wrocław, syg. D 2, s. 128 b-129.
Druk: Bresl. Urkb., s. 160, nr 177.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów