Rozmiar: 15909 bajtów

- 118 -

1343, 1 XI, Brzeg

Kal. Novembris

Bolesław III, książę legnicko-brzeski, potwierdza joannitom brzeskim legat otrzymany od Henryka de Syfrisdorf.

Regest: CDS IX, s. 18, nr 114.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów