Rozmiar: 15909 bajtów

- 119 -

1343, 1 XI, in Cusimo

in festo Omnium Sanctorum

Jan Luksemburski, król czeski (Joh[annes] rex Boemie et comes Lusemb[urgensis]), nadaje klasztorowi św. Klary we Wrocławiu (Wrat[islavia]) 50 grzywien dochodów w okręgu wrocławskim (Wrat[islauinensis]) i średzkim (Novumforum).

Kopia: łac., BU Wrocław, syg. R 696, s. 393-394.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów