Rozmiar: 15909 bajtów

- 121 -

1343, 4 XI, Dzierżoniów (Reichenbach)

indictione XII pridie Non. Novembris

Teodoryk (Theodericus), syn Konrada de Bartha (Conradus), kleryk wrocławski (Wrat[islauiensis]) i notariusz publiczny, stwierdza, że chłopi pana Heydana (Heydanus) z Grabiszyc (Dolne, Średnie i Górne) k. Lubania (Gerlasheym), zamieszkujący w Jaworku k. Ząbkowic Śląskich (Henrici villa), a to: Herman z Żagania (Hermannus de Sagano), Teodoryk z Putrido Ponte (Theodoricus), Paweł Friderici (Paulus), Mikołaj Puschos (Nicolaus), Jan de Putrido Ponte (Johannes), Piotr Vorlorii (Petrus), Fryderyk de Piscina (Fridericus), Herman (Hermannus), karczmarz, Jakub (Jacobus), kowal, Paweł (Paulus), wójt, oraz chłopi pochodzący z Dobrocina k. Dzierżoniowa (Gutwini villa: Herman Heyte (Hermannus), Herman Apil (Hermannus), Henryk Virleyge (Henricus), Jan Vileyge (Johannes), Peczold Apil (Petzoldus), Heyno Breslaw, Piotr Apus (Petrus), Hermann de Peterswalde (Hermannus), Maciej (Mathyas) i Mikołaj (Nycolaus) Zybotmen zobowiązują się pod karą ekskomuniki wobec Przecława, biskupa wrocławskiego (Pretzlaus episcopus Wratislaviensis), płacić z 20 łanów 10 grzywien rocznego czynszu altarzyście Mikołajowi de Riek (Nicolaus) i jego następcom przydzielonym do ołtarza w katedrze wrocławskiej (Wrat[islauiensis]).

Świadkowie: Jan z Raciborza (Johannes de Rathebor), dominikanin, Mikołaj (Nycolaus), proboszcz z Schirnitz, Piotr Helwici (Petrus), prokurator.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. N 39.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów