Rozmiar: 15909 bajtów

- 123 -

1343, 11 XI, Wrocław (Wratislavia)

in die sancti Martini

Konrad de Falckenhayn, starosta wrocławski (Conradus ... Wratislaviensis), stwierdza, że bracia Jan (Johannes) i Henryk (Henricus) de Kutschburg sprzedali Janowi Walchowi (Johannes Walch) swoją wieś i folwark (allodium) Białków k. Środy Śląskiej (Belcau). Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Andrzej Radach (Andreas), Henryk Wende (Henricus), Tizco de Boinsnitz - rycerze, Peitzo Branrir, Desco ze Smolca k. Wrocławia (Smoltz), Ludca de Kulpe, notariusz.


Kopia: łac., BU Wrocław, syg. R 903, s. 100 b - 101 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów