Rozmiar: 15909 bajtów

- 125 -

1343, 26 XI, Dzierżoniów (Rychenbach)

fer. IV proxima ante diem sancti Andree

Bolko II, książę Śląska i pan Świdnicy (Bolko dux Slesie et dominus in Swidniz), stwierdza, że jego rycerz Heydanus z Grabiszyc (Dolne, Średnie i Górne) k. Lubania (Gerlachsheim) wraz ze swą żoną Katarzyną (Catherina) sprzedali Albertowi (Albertus), proboszczowi z Lutzmanni villa, i Janowi Konoplatowi (Joannes Conoplat), notariuszowi kapituły wrocławskiej (Wrat[islauiensis]), za 81 grzywien, 10 grzywien rocznego czynszu we wsiach: Jaworek k. Ząbkowic Śląskich (Henrici villa) i Dobrocin k. Dzierżoniowa (Gutwini villa) na utrzymanie ufundowanego w kościele wrocławskim (Wrat[islauiensis)) ołtarza pod wezwaniem Św. Krzyża i 10 tys. męczenników oraz jego altarzysty Mikołaja Ryka (Nicolaus Ryck), kleryka wrocławskiego (Wrat[islauiensis]), a po nim jego następców. Książę zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Gunter z Trzcieńca k. Zgorzelca (Guntherus de Ronow), Heykelo i Mittilstyn, bracia zwani z Czernicy k. Jawora (de Cyrnow), Temchinus de Sydelicz - rycerze, Witko Bohemus, Frizco de Taleuicz - panowie, Piotr de Czedelitz (Petrus), notariusz książęcy.


Kopia: łac., BU Wrocław, syg. M 1063, s. 21-23.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów