Rozmiar: 15909 bajtów

- 128 -

1343, 2 XII, Wrocław

Oficjał wrocławski rozstrzyga spór między Dytrykiem von Walczheim, kantorem wrocławskim, i Henrykiem z Wrocławia, kustoszem lubuskim z jednej strony, a braćmi Heynaczko i Stefanem z Dzierżoniowa z drugiej, w ten sposób, że jeżeli wspomniani bracia nie wykupią w przeciągu 6 lat 24 grzywien rocznego czynszu, to ten stanie się wieczystą własnością Dytryka van Walczheim i Henryka z Wrocławia.

Regest: H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte der Grafen Reichenbach, Wrocław 1906, I, s. 26.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów