Rozmiar: 15909 bajtów

- 130 -

1343, 13 XII

am Tage der Heiligen Jungfrauen Lucia

Wolffram von Panewicz, burgrabia kłodzki (Glaz), stwierdza, że Peschko Rucker, mieszczanin kłodzki (Glaz), sprzedał Jakubowi (Jakob), komturowi joannitów w Kłodzku (Glatz), wieś Ustronie k. Kłodzka (Halbendorf) ze wszystkimi prawami za 27 grzywien praskich.

Świadkowie: Ticzko młodszy von Panewiz i Hartung von Niemands.


Druk: Volkmer - Hohaus, Geschichtsquell. I, s. 78-79.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów