Rozmiar: 15909 bajtów

- 131 -

1343, 16 XII, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. III proxima post diem sancte Lucie

Ławnicy sądu krajowego we Wrocławiu (Wrat[islauia)): Henryk Thoringus (Henricus), Thilo de Buchcicz, Mikołaj z Wrocławia-Strachowic (Nyclaus), Werner de Burg (Wernherus), Jan z Żórawiny k. Wrocławia (Johannes de Serawin), Gerassius z Jaksonowa k. Strzelina (Jexenow), pełniący funkcję sędziego, przysądzają Krystanawi z Kątów Wrocławskich (Cristanus de Kanth), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]), młyn o czterech kołach w pobliżu Krobielowic k: Wrocławia (Woycowicz) i Wojtkowic k. Wrocławia (Ganske), kupiony od Jana Wusthube (Johannes) za 100 grzywien.

Dwie pieczęcie: wójta i ławników.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 259.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów