Rozmiar: 15909 bajtów

- 011 -

1343, 5 I, Praga

in vigilia Epyphanie

Jesko de Boskowicz, Benessius de Wartenberk, pan Sobótki k. Wrocławia (Sobotka), Hynko de Walnstain, Jarosław de Walstayn (Jaroslaus), Potho de Czastolowicz przekazali Henrykowi (Henricus), wikariuszowi generalnemu i prepozytowi z Międzyrzecza (Mesirecz), Hermanowi (Hermannus) elektowi, Wacławowi (Wenczeslaus) przeorowi, Arnoldowi (Arnoldus) komendatorowi, Urbanowi (Urbanus) klucznikowi i całemu konwentowi klasztoru w Zderaz (Czechy) (Sderaczinsis), należącym do zgromadzenia bożogrobców, 9 grzywien groszy praskich, każda grzywna po 64 grosze z dwu wsi: Brzezinka k. Bytomia (Slupna) i Zalsie. Ponadto we wsi Slupka 6 łanów na podstawie prawa zwanego "Purchrecht" na 5 lat potem będzie się im dawać ze wsi Slupka i Zalsi 22 grzywny rocznego czynszu; ze wsi Slupka na umocnienia, oraz jedno dworzyszcze ze wszystkim co do niego należy.

Regest: AP Wrocław, Rep. 103, nr 71.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów