Rozmiar: 15909 bajtów

- 013 -

1343, 6 I, Wrocław-Leśnica (Lesna)

in die Epiphaniae Domini

Bolesław III, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Boleslaus dux Slezie, dominus Legnicensis et Bregensis), stwierdza, że jego dworzanin Merbotho z Chojnowa (Hain) sprzedał Stefanowi z Wierzbna k. Świdnicy (Stephanus de Wirbna), kanonikowi wrocławskiemu (Wratislaviensis), 10 grzywien czynszu ze wsi Marcinkowice k. Oławy (Mertinsdorph) za 95 grzywien. Czynsz ten ma być płacony w połowie na dzień św. Filipa i Jakuba apostołów oraz w połowie w dniu św. Michała Archaniola.

Świadkowie: Henczco z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Cunadus Falkenhain, Otto z Malczyc k. Wrocławia (Maltiz), Ulryk z Pogorzałej k. Świdnicy (Siffredisdorph), Sthenco z Witowic k. Oławy (Witowicz), Mikołaj (Nicolaus), notariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław syg. GG 12.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów