Rozmiar: 15909 bajtów

- 014 -

1343, 9 I, Brzeg (Brega)

fer. V post Ephiphaniam

Bolesław III, książę Śląska, pan Legnicy (Boleslaus dux Slesie et dominus Legnicensis), stwierdza, że Henryk (Henricus), sędzia nadworny brzeski, ofiarował, swej małżonce Jadwidze (Hedwigis) folwark w Małujowicach k. Brzegu (Mollwitz) mający 4 wolne łany oraz dwa przylegające do nich łany czynszowe. Książę darowiznę tę potwierdza.

Świadkowie: Hentzko z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Wysco z Kazanowa k. Ziębic (Schiltberg), Jan Knuvir (Johannes), Otton z Malczyc k. Wrocławia (Othon de Malticz) - rycerze, Pacusco z Lubina (Lubyn), Piotr Kosmatka (Petrus), Gerlacus notariusz, który dokument ten sporządził.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 69, nr 252.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów