Rozmiar: 15909 bajtów

- 018 -

1343, 22 I, Trzebnica (Trebnicz)

die beati Vincencii Martiris

Konrad I, książę Śląska i pan Oleśnicy (Conradus dux Zlesie et dominus Olsnicensis), stwierdza, że Elżbieta (Elyzabeth), wdowa po Janie de Wesna (Johannes), ofiarowała klasztorowi cysterskiemu w Trzebnicy (Trebnicz) na utrzymanie ołtarza w kaplicy konwersów 3 1/2 grzywny rocznego czynszu ze wsi Grochowa (Groschow) k. Trzebnicy (Trebnicensis). Mniszki. zobowiązały się w zamian za to odczytać lub odśpiewać jedną mszę na intencję fundatorki. Książę darowiznę tę potwierdza.

Świadkowie: Jan z Czepielowic k. Brzegu (Johannes de Gerlachisheym), Friczco z Grodźca k. Namysłowa (Gradiz), Piotr, proboszcz oleśnicki (Petrus ... Olsnicensis), Jan, kapelan książęcy (Johannes), Mikołaj z Przesieki k. Jeleniej Góry (Nycalaus de Heynchin), Piotr z Brunowa k. Lwówka (Petrus de Brunav), Henryk (Henricus), notariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 125, nr 188.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów