Rozmiar: 15909 bajtów

- 020 -

1343, 1 II, Legnica

Książęta legniccy, Wacław I i Ludwik I, stwierdzają, że mieszczanin legnicki Sydlo z Mrokocina k. Ząbkowic Śląskich (Mrokotindorf) sprzedał Mikołajowi, synowi sołtysa z Jakuszowa k. Legnicy (Jacobsdorf), 1 łan ziemi we wsi Piekary k. Legnicy (Beckirchin).

Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 5, nr 24.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów